Välkommen till MBR

MBR Mark & Bygg Resursen AB är ett företag med bred kompetens och hög kvalitet på utförda arbeten. MBR grundades 1997 och har 15 st anställda, vi har lång gemensam erfarenhet av det mesta inom mark- och grundarbeten. Vi utför alla typer av arbeten så som ledningsarbeten, husgrunder, betongarbeten, infiltration- och va-anläggningar, grundisoleringar, sten-och plattläggning samt kompletta finplaneringsarbeten.

 

Företaget är etablerat i en egen fastighet belägen i Gustavsberg, Mölnvik, vi har också ett lokalkontor på Södermalm.

 

Vi vänder oss till företag, kommuner och privatpersoner.

 

MBR Mark & Bygg Resursen AB är en resurs/partner att lita på och med ett brett utbud av tjänster och lång erfarenhet ger vi dig en smidig resa från start till slutfört projekt.

lastbil1
random1
OFFERT
govvarme_armering