MBR :s pågående projekt

fjärrvärme kyla Rosenlundsgatan

Förnyelse fjärrvärme & ny fjärrkyla på Södermalm
Etapp 1 på Rosenlundsgatan – Maria Skolgata där Stockholm Exergi byter ut den gamla
fjärrvärmeledning i betong och eternitrör till nya DN300-150 och samtidigt bygger en ny
fjärrkylaledning till Tobaksmonopolet DN300-200.

Lundagatan Etapp 1 och 2

Fjärrvärme Lundagatan – Stockholm Exergi
Förnyelse av befintlig fjärrvämeledning i Lundagatan Etapp 1 & 2, befintliga ledningar DN400 i betonglåda (Finsk-kulvert) har ersatts med nya ledningar i samma läge på en sträcka av drygt 400 m

IMG_8260

Stockholm Exergi AB Ramavtal 2008-2027

IMG_8256

Norrenergi AB Ramavtal 2018-2024

IMG_3795

SFAB – Ramavtal 2021-2025

IMG_8171

Rotgruppen AB

Arlanda Flygplats, Riksdagen mm