Personal på MBR

Micke Björnfot
VD – Projektledare
Tel: 070-770 06 16
E-post: micke@mbr.nu

Marie Björnfot
Ekonomi
Tel: 070-716 28 16
E-post: marie@mbr.nu

Micke Öhdén
Projektledare
Tel: 070-733 00 89
E-post: ohden@mbr.nu

Roger Hjalmarsson
Anläggningsarbetare
Tel: 070-733 00 90
E-post: roger@mbr.nu

Thomas Jakobsson
Anläggningsarbetare
Tel: 076-631 30 61
E-post: thomas@mbr.nu

Fredrik Vistedt
Anläggningsarbetare
Tel: 070-733 94 88
E-post: fredrik@mbr.nu

Tony Eklund
Anläggningsarbetare
Tel: 070-330 68 38
E-post: tony@mbr.nu

John Nilsson
Grävmaskin
Tel: 073-936 99 09
E-post: john@mbr.nu

Micke Karlsson
Anläggningsarbetare
Tel: 076-777 13 32
E-post: karlsson@mbr.nu

Anders Lundgren
Arb.led, snickare/plåtis
Tel: 070-733 00 94
E-post: anders@mbr.nu

Danne Lagerberg
Grävmaskin
Tel: 073-613 38 38
E-post: danne@mbr.nu

Johnny Heinonen
Kranbil
Tel: 073-146 19 39
E-post: johnny@mbr.nu

Emil Kölnert
Anläggningsarbetare
Tel: 070-552 08 91
E-post: emil@mbr.nu

Marcus Ehn
Grävmaskin
Tel: 076-209 97 47
E-post: marcus.ehn@mbr.nu

Fredrik Kjellver
Anläggningsarbetare
Tel: 070-723 38 19
E-post: kjellver@mbr.nu

Torbjörn ”Myran” Ehn
Pensionerad och reserv på kranbilen
Tel: 070-733 03 89
E-post: torbjorn@mbr.nu

MBR 20år
MBR25år